Stand van zaken Miserabelen

Stand van zaken De Miserabelen

In de zomervakantie heeft de leescommissie haar best gedaan om een mooi stuk te kiezen voor oude en jonge spelers, mannen en vrouwen, veel en weinig ervaring. In totaal zo’n twintig personen.De keuze viel op Les Miserables van Victor Hugo.
Voor de regie van dit stuk viel onze keus op Dineke Van De Velde-Harsenhorst, voor onze vereniging geen onbekende.
Op 28 augustus was de eerste repetitie- en infoavond. Na 3 repetities was de uiteindelijke rolverdeling een feit en konden we beginnen met repeteren.
Veel spelers hebben dubbele rollen, omdat er ook veel kleine rollen in voorkomen, zoals de fabrieksmeisjes, de wasvrouwen, de nonnen en de studenten. We zijn samen overeen gekomen om het stuk te spelen in de zaal van 4-Events de eerste 2 weekenden na Pinksteren. Dit is het laatste weekend van mei en eerste weekend van juni. Verder spelen we “op de vloer” en zit het publiek op het podium en deels ook op de vloer zoals bij “Lang en Gelukkig”. De spelers blijven het hele stuk op de vloer.


Zij zitten op kleine stoelen langs de rand van het speelveld, aan iedere zijde 10. De speler stapt van zijn of haar plaats zo de scène in. Achter de stoelen zullen kapstokken geplaatst worden waaraan de wisselkleding kan komen te hangen.
Voor sommige rollen zijn een oudere en jongere versie van de persoon nodig. Daarom zijn Dineke, Elly en Gertie kinderen gaan scouten bij de TheaterSpeelPlaats.
Met behulp van Lieneke is dit heel goed gelukt.

Helaas gaven in de maand november Sjoerd en Deborah hun rol terug. De teksten van Deborah zijn verdeeld over de andere vrouwelijke spelers. Aangezien Sjoerd een hoofdrol had, was dit bij hem niet mogelijk of er moesten wel heel veel personen van rol verschuiven. Gelukkig kwam Tessa met een vriend, die wel interesse had, maar nog nooit gespeeld had. Wat een opluchting dat Wout het wilde gaan proberen en dat hij zoveel talent bleek te bezitten! Wout is in de week voor de kerstvakantie gestart en is een hele prettige aanwinst voor de groep.

Op 21 januari hebben we onze eerste doorloop gehad. De meeste scenes lopen al heel aardig, maar er zitten wat lastige scenes qua enscenering in zoals de studenten en de barricade, die wat meer tijd en aandacht vergen. Op deze zondagmiddag kwamen ook de 3 kinderen mee repeteren, 2 meisjes en 1 jongen. Ze hoefden maar een uurtje aanwezig te zijn, maar ze wilden tot het einde blijven. Een goed teken! Ook Lieneke kwam even kijken hoe haar spelertjes het deden.

Ondertussen zijn de diverse commissies, zoals kleding, rekwisieten, decor en PR druk aan de gang.
De hele samenwerking, zowel spelers en regie, als wel commissies, bestuur en andere partijen, verloopt heel prettig. Tijdens de repetities is de sfeer rustig en alert met veel aandacht voor elkaar.

Nog 12 repetities te gaan, een doorloopdag op 22 april, een doorloopavond en een generale en dan moet er nieuwe mooie voorstelling klaar staan.

We hebben er alle vertrouwen in!!