Koninklijke onderscheiding

Op 18 februari 2017 heeft, tijdens de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, burgemeester Peter de Koning de Koninklijke Erepenning overhandigd aan Elly van Lieshout, voorzitter van onze vereniging. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.