Rode schoenen

Wandelend, fietsend of share-space-bewust autorijdend door het centrum van Gennep heeft u ze vast wel gezien en u afgevraagd wat de bedoeling van al die rode schoenen is. Het was weer een aanloop naar ons 100-jarig bestaan. En heeft u dan toevallig ook nog in zo’n rode schoen gekeken? Dan heeft u wellicht ook gezien dat elke schoen een spreuk bevatte. Hieronder een overzicht van de spreuken die er zoal in stonden.
 • Toneelspelers zijn net als koekoeksklokken erg gespannen voor de voorstelling.
 • Beroepstoneel en amateurtoneel zijn de voornamen, toneel is de familienaam.
 • De wereld is een schoon toneel, elk vreet zich vol en steelt zijn deel.
 • Toneelspelers kunnen nooit een geheim bewaren; ze brieven alles over.
 • De meeste acteurs spelen overal toneel, behalve op de planken.
 • De wereld is één groot toneel, waar altijd hetzelfde treurspel onder verschillende namen wordt opgevoerd.
 • Toneelspelen is de stoute schoenen aantrekken.
 • Toneelspelen is leven in andermans schoenen.
 • Voor wie niet weet waar hij naartoe wil, zijn alle wegen goed.
 • Toneel is op een moeilijke en bijzondere manier normaal doen.
 • Ieder volk wil op het toneel alleen maar naar de gemiddelde doorsnee van zijn eigen oppervlakte kijken.
 • Voor mij is een regisseur iemand die mij in het midden van het toneel plaatst en voldoende licht op me richt.
 • Talent is goed, practice is beter.
 • Toneel is iets wat mensen maken.
 • En dan heb je mensen, van die aanstellers, die dat moeten spelen.
 • Toneel is van alle kunst de meest direkte.
 • Toneel is de enige plek ter wereld waar toneelspelers gewoonlijk niet in slagen zich anders voor te doen dan ze zijn.
 • Het leven achter het toneel is vaak dramatischer dan erop.
 • Een kunstenaar mag geen geheimen hebben.
 • Op het toneel moet je in staat zijn om elke emotie op de toeschouwers over te brengen.
 • Niemand sterft van liefde, behalve op het toneel.
 • Het leven is een toneel en wij zijn de acteurs.
 • Verlaat nooit de weg van je eigen talent.
 • In moderne toneelstukken doen ze op het toneel dingen die ze vroeger niet eens erachter zeiden.
 • Kent u die van de dief die succes had op het toneel? Hij stal de show.
 • Menigeen sterft onbekend en vergeten, omdat hij alleen maar op het verkeerde toneel is opgetreden.
 • Mensen die bij een toneeluitvoering zitten te grinniken lachen namelijk niet omdat ze iets leuk vinden, maar omdat ze het overige publiek willen laten horen dat ze begrijpen wat er op het toneel gebeurt.
 • In de foyer wordt meer komedie gespeeld dan op het toneel.
 • Toneel is van alle kunst de meest directe.
 • Het probleem van toneel is: acteurs doen altijd te veel – en als ze dat niet doen, doen ze te weinig.
 • Sterven op het toneel is gemakkelijk; de mensen doen lachen is moeilijk.
 • De wereld is een boek en wie niet reist, leest slechts één bladzijde.
 • Wie in het leven komedie speelt krijgt hogere honoraria dan wie het op het toneel doen.
 • Het toneelstuk was een succes maar het publiek flopte.
 • Als je op het toneel iets durft te laten zien dat je anders angstvallig verborgen houdt, dan pas raak je de toeschouwer.
 • Tien decenia van mooie herinneringen; een ivoren jubileum.
 • Verzamel herinneringen, geen dingen.
 • In het theater willen de mensen verrast worden met iets dat ze verwachten.
 • De illusie van het theater: alles wat je ziet is onecht.