De oorsprong van het moderne theater ligt in het ritueel voor de Griekse god Dionysos, de god van de wijn en vruchtbaarheid. Bij zijn erediensten werden rond het altaar in een soort zangwedstrijd liederen gezongen door groepen zangers. De winnaar kreeg geen platencontract, zoals vandaag wel gebeurt, maar wel een bok. Eens per jaar vond de Grote Dionysia plaats (in maart-april). Alle deelnemende dichters moesten vooraf een tetralogie indienen: drie ernstige stukken, gevolgd door een saterspel. Uit al de inzendingen selecteerde een overheidscommissie drie finalisten. Op de derde dag van de Dionysia, na loting en beëdiging van de jury, begonnen de opvoeringen, die drie dagen duurden. Elke dag kwam een andere finalist aan de beurt. De dichter regisseerde zelf zijn stukken, waarvoor hij gewoonlijk ook de muziek én de choreografie ontworpen had. De onkosten van de opvoering (salaris van de acteurs, kostumering en decors…) werden gedragen door choregen, officieel daartoe aangestelde rijke burgers. De choreeg en de acteurs deelden in de eer en de beloningen van de zegevierende dichter

Hoe komt een voorstelling tot stand

 • Stukken worden gelezen door de “leescommissie”
 • Regisseur wordt ingehuurd
 • Repetitieschema wordt opgesteld
 • Spelers maken kennis met regisseur en repeteren wekenlang
 • Rekwisieten worden verzameld
 • Decorbouwers maken decor
 • Kledingcommissie stelt kleding samen
 • Affiches, programmaboekjes, toegangskaartjes worden ontworpen
 • Licht- en geluidsplan wordt opgesteld
 • Grime wordt vastgesteld
 • Medewerkers worden ingeschakeld voor
 • Media wordt geïnformeerd

Dit is slechts een beperkte opsomming van wat er allemaal moet gebeuren voordat er een voorstelling gegeven kan worden. Gelukkig beschikt M&G naast spelers ook over een groot aantal medewerkers achter de schermen.

Regie

De artistieke leiding van een toneelstuk is in handen van een (professioneel) regisseur. Deze bepaalt hoe het toneelstuk wordt vormgegeven. Feitelijk is de regisseur tussenpersoon tussen de auteur van het stuk en de spelers. Rollen worden verdeeld door de regisseur. Wel gebeurt dit veelal in overleg met de spelers.

De regisseur wordt bijgestaan door een regie-assistent, een produktieleider, decorbouwers, belichtings- en geluidstechnici en costumières.

Voor de spelers is het belangrijk dat de regisseur duidelijke aanwijzingen geeft bij de repetities en hen zo weet te stimuleren een goed resultaat neer te zetten.

De regisseur is bepalend voor het eindresultaat.

Decor

Wanneer de regie besloten heeft in welk decor er gespeeld gaat worden moet er ook daadwerkelijk gebouwd worden. Gelukkig mag M&G zich gelukkig prijzen met twee fantastische decorbouwers, die zich hierover ontfermen. Na goed overleg met de regie wordt er heel wat gezaagd, getimmerd en geschilderd, om tenslotte het idee van de regisseur daadwerkelijk uit te voeren. Onze decorbouwers, Martien Rutten en Carel Bos, wisten in 2008 zelfs de Theaterkus in de wacht te slepen voor beste vormgeving en techniek.